Museet

Odal Maskin AB i Norrköping donerade 1994 ett komplett museum till Linköpings kommun, att placeras på Valla. Såväl samlingen av jordbruksredskap som de två byggnader de är inrymda i, ingick i gåvan. Samlingen innehåller omkring 4 000 föremål. I museet finns ett trettiotal traktorer, de allra flesta numera helt körbara.


Till de mer sällsynta museala inslagen hör kontoret från en gammal spannmålsfirma, Almquist & Skoglund i Söderköping.

I vagnslidrets två plan finns ett varierande urval från enklare handredskap till sockerbetsodling i Östergötland

Barnens egna lantgård

Bläddra med hjälp av pilarna för att se mera av vad som finns i byggnaderna

I ladugårdens finns traktorer, redskap, mjölkrum och äldre försäljningsreklam

Klicka på vårt kassaskåp så får Du se mera av museets  rariteter