2019

De allra flesta av museets traktorer är körbara men behöver ständigt översyn för att bibehålla sin status. Just nu gör vi underhåll på Porsche och Farmall Cub


Vi fortsätter när temperaturen  stiger med att fräscha upp entrén inför säsongen.  Gäller målning, lite nya utställningsföremål som vi hoppas ska stimulera barnen och en inlånad brödutställning. Verksamhetsplan för 2018

Årsmöte

35 tal medlemmar besökte årsmötet med omval av hela styrelsen.

Avslutades med föredrag av Gösta Milan om mejerihistoria i Östergötland och kring hungersvälten i början på 1900 talet. Peter Bergman Arla Foods fortsatte med ett intressant och ledigt föredrag kring Arla mejeriet och Arla Foods som globalt företag, med möjlighetet att förädla och sälja mjölkprodukter på en stor väldsmarknaden för att stärka mjölkpriset. 

Har hänt mycket på 100 år och det är viktigt att kunna sin historia för att lättare förstå nutiden. Museet kommer att jobba vidare med att förtydliga kopplingen mellan den historiska bilden och nutidens livsmedelsförsörjning.

Denna sida skildrar mest vad som hänt senast och händer i närtid, för medlemmarna i föreningen Odalmannens Museum       

Studieresan gick i år söder ut.


Första stoppet var på Överumsbruk, här fick vi en ordentlig information om företagets historia, nuvarande verksamhet och rundvandring i fabriken.


Därefter besökte vi Överums Bruksmuseum som drivs av Överums Hembygdsföreing. Museet ligger i en gammal välbevarad hammarsmedja och visar brukets 350 åriga historia och dess produkter.


Sista besöket gjordes på Ogestad gård utanför Gamleby


De nuvarande ägarna började för 23 år sedan med en mjölkgård med 60 kor utanför Växjö. I dag driver bröderna Mathias, Henrik och Gabriel Jonsson ett av landets största mjölkföretag  på gårdarna Ogestad, Hyllela och Valstad utanför Gamleby.


Ogestad var under förra ägaren Bröhmes tid kända för sina avelstjurar.


Mattias och Henrik berättade fängslande om hur företaget utvecklats under årens lopp och hur man har resonerat för att klara oförutsedda händelser som uppstår som mjölkföretagare.


På morgonen på väg till Överum passerade vi gården Hyllela som  tidigare var Överums Bruks försöksgård, med en nybyggd ladugård 1950. Den passar inte in med dagens teknik utan vi får veta att den nu håller på att rivas. Därmed är cirkeln sluten med vår historiska museiresa.


I tisdags träffades två Veteraner från Odal på Odalmannens Museum


Mats Blom tidigare vd på Göta Lantmän kom på besök, han var en av initiativtagarna till att museet kom till en gång i tiden.


Sture karlsson också anställd på Göta lantmän i många år och fortfarande aktiv i museet sedan 1996.

Inför sommaren har Bamsen fått omvårdnad och finns nu i traktorhallen för beskådning under sommaren