2012

2012


Årsmöte 2013

Ett tack till avgående ordförande Sven Wiktander framfördes av Håkan Carlback för det goda arbete som nedlagts under 10 års ordförandeskap
Johan Högquist från friluftsmuseet Gamla Linköping tackade för det fina arbete som medlemmarna i föreningen utför. .

En bokgåva och blommor överlämnades av Karl-Einar Johansson.